معاون و مدیران آموزشی

دکتر احد قائمی

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

کارشناسان آموزش تحصیلات تکمیلی

محمدحسین بیگی

مسئول امور آموزش دانشکده

تلفن: ۷۷۲۴۰۵۲۲ (۹۸۲۱+) داخلی: ۸۷۶۴
ایمیل: beygim [AT] iust.ac.ir

سعیده فراهانی آهنگرانی

کارشناس خدمات آموزشی دانشجویان دکترا

تلفن: ۷۷۲۴۰۵۲۲ (۹۸۲۱+) داخلی: ۸۷۸۳
ایمیل: s_farahani [AT] iust.ac.ir

پرستو حاجی زین‌العابدین (عابدینی)

کارشناس خدمات پژوهشی دانشجویان کارشناسی ارشد(پایان نامه – تسویه حساب)

تلفن: ۷۳۲۲۸۷۱۹ (۹۸۲۱+) داخلی: ۸۷۱۹

ایمیل: p_abedini [AT] iust.ac.ir

زهرا مرادی

کارشناس خدمات آموزشی دانشجویان کارشناسی ارشد (روزانه- پردیس- مجازی)

تلفن: ۷۳۲۲۸۷۷۷ (۹۸۲۱+) داخلی: ۸۷۷۷

ایمیل: Moradiz [AT] iust.ac.ir

کارشناسان آموزش کارشناسی

صغرا کردی

کارشناس خدمات آموزش دانشجویان کارشناسی

تلفن: ۷۳۲۲۸۷۲۱ (۹۸۲۱+) داخلی: ۸۷۲۱
ایمیل: kordis [AT] iust.ac.ir

آدرس: تهران، میدان رسالت، خیابان هنگام، خیابان دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشگاه علم و صنعت ایران،  دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز

تلفن : ۷۷۲۴۰۵۱۹ – ۷۷۲۴۰۴۹۶ (۹۸۲۱+)
فاکس: ۷۷۲۴۰۴۹۵ (۹۸۲۱+)

keyboard_arrow_up